Silikażel pomarańczowy ( silica gel ) - żel krzemionkowy


Silikażel czyli żel krzemionkowy jest substancją utworzoną z uwodnionych cząstek krzemionki (dwutlenku krzemu). Jego kształt oraz porowata struktura pozostają niezmienione nawet po całkowitym wysuszeniu, dzięki czemu silikażel posiada silne własności adsorbcyjne. Z tego właśnie względu stosuje się go jako środek pochłaniający wilgoć w transformatorowych odwilżaczach powietrza (patrz odwilżacze powietrza).
Nazwa chemiczna : żel krzemionkowy


Własności fizykochemiczne:
  • Postać: ciało stałe – kryształy
  • Barwa: pomarańczowa (suchy), zielony (zawilgocony)
  • Zapach: bezzapachowy
  • Temperatura topnienia: 1000°C
  • Rozpuszczalność w wodzie: nierozpuszczalny