Zawór odcinający ZOK - 80


Zawór odcinający ZOK – 80 stosuje się w transformatorach średniej i dużej mocy. Za jego pomocą sprawdza się prędkość oleju przepływającego między kadzią transformatora a konserwatorem i odcina odpływ oleju z konserwatora po przekroczeniu górnej granicy wartości prędkości cieczy. Ogranicza się w ten sposób nagły wyciek oleju z kadzi transformatora po jej rozszczelnieniu w skutek uszkodzenia.

W korpusie zaworu umieszczona jest ruchoma klapa. Pływak utrzymuje klapę w położeniu otwarcia. Przy normalnym stanie pracy transformatora umożliwia to przepływ oleju przez zawór.
Przy zwiększonym wypływie oleju z konserwatora do kadzi, ciśnienie oleju pokonuje siłę wyporu pływaka i klapa zostaje zamknięta a wypływ oleju zatrzymany. Zewnętrzny wskaźnik sygnalizuje zamknięcie zaworu a zwarcie styków elektrycznych powiadamia o tym fakcie zdalnie. Po usunięciu nieszczelności zawór można otworzyć poprzez ustawienie w dolnej pozycji umieszczonej w korpusie dźwigni.

Przekaźnik przepływowo-gazowy Buchholza BF 80/10

Ten typ Buchholza stosuje się najczęściej do transformatorów powyżej 10000 kVA. Wyposażony jest w przyłącze kołnierzowe, średnica otworu przyłączeniowego 80 mm. Wyposażony może być w dwa (najczęściej), trzy lub cztery styki (zobacz rysunki w pliku PDF).

Przekaźniki gazowo-przepływowe przekaźniki Buchholza instaluje się na przewodzie rurowym łączącym kadź transformatora z konserwatorem. Jego zadaniem jest zabezpieczenie transformatora w następujących przypadkach:
  • przy wszystkich zwarciach wewnątrz kadzi
  • podczas wydzielania się gazów wskutek rozkładu termicznego izolacji
  • przy obniżeniu się poziomu oleju na skutek wycieku z kadzi

Czytaj więcej: Przekaźnik przepływowo-gazowy Buchholza BF 80/10

Odwilżacz bezobsługowy powietrza

 

Odwilżacze bezobsługowe powietrza służą podobnie jak odwilżacze konwencjonalne do ochrony transformatorów przed szkodliwym działaniem pochodzącej z otoczenia wilgoci, która jest absorbowana przy znacznych wahaniach temperatury i zmianach obciążenia transformatora.
W odróżnieniu od standardowych odwilżaczy, w których wymiana środka osuszającego-silikażelu następuje w czasie między  3-12 miesięcy od zastosowania ( ponieważ w tym okresie traci on swoje zdolności adsorpcyjne), odwilżacze bezobsługowe korzystają z systemu automatycznej kontroli wilgotności.

Czytaj więcej: Odwilżacz bezobsługowy powietrza

Odwilżacze powietrza

Odwilżacze powietrza ( inaczej odpowietrzniki odwilżające ) są elementami wyposażenia transformatorów zwiększającymi ich trwałość i bezpieczeństwo pracy. Stosuje się je w celu zapobiegania przenikania wilgoci z powietrza do oleju w transformatorach olejowych i innych urządzeniach elektrycznych, wyposażonych w zbiornik oleju. Przenikanie wilgoci ma miejsce zwłaszcza przy dużych wahaniach temperatury oraz zmianach obciążenia transformatora.

Czytaj więcej: Odwilżacze powietrza

Zawór bezpieczeństwa typu SV do transformatorów olejowych

Zawory bezpieczeństwa do transformatorów olejowych typu SV 50 – SV 150 stosuje się w celu zabezpieczenia transformatora przed skutkami nagłego wzrostu ciśnienia wewnątrz kadzi. Mogą je spowodować uszkodzenia wewnętrzne na przykład zwarcia. Rolą tych zaworów jest natychmiastowe usuwanie nadciśnienia powstałego w skutek zakłóceń pracy transformatora a tym samym zapobieganie deformacji czy rozszczelnieniu kadzi i związanego z tym niekontrolowanego rozpylenia oleju zagrażającego pożarem.

Czytaj więcej: Zawór bezpieczeństwa typu SV do transformatorów olejowych

Odsłony

Odsłon artykułów:
765990

Aktualnie na stronie

Odwiedza nas 51 gości oraz 0 użytkowników.

Kontakt

ENERGEM s.c. M.Kowalczyk  M.Bloch
ul. Lubeckiego 19 lok.2, 91-403 Łódź
Telefon: +48 42 657 60 70
GSM: +48 603 191 272
biuro@energem.pl